Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plúostas
Straipsnelis:
žr. plauti
Šaltinis:
Schmalstieg 1960, 131–132
Antraštė:
plúostas
Straipsnelis:
Lie. tarm. pl-úo-stas = la. pl-uô-sts šaknies vokalizmo akūtiškumas yra ankstesnis už u-diftongo monoftongizaciją, plg. lie. pl-áu-s-tas, serb. пл-ӳ-то „Kork“, пл-и̋-ти „plaukti“. Taigi lie. (pl)-úo-(stas) ir lie. (pl)-áu-(stas) gali rodyti pirminį ilgąjį u-diftongą.
Šaltinis:
Мажюлис 1967, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas