Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plutà
Straipsnelis:
R. trm. плоть reikšmė ‘pleiskanos, bluzganos’ patvirtina spėjimą, kad rusų šnekamojoje kalboje žodis *plъtь reiškė ‘besipleiskanojanti, nugremžiama oda’. Sl. *plъtь giminiškas lie. plutà.
Šaltinis:
Меркулова 1970 (1972), 175
Antraštė:
plutà
Reikšmė:
Kruste
Straipsnelis:
Vietovardis vok. Plätlin kildinamas iš bl. *Plutilĩn (> šiaurės vakarų sl. *Plъtьlīn > Pletlin), siejamo su s. sl. plъtь, le. pleć, płci ‘Fleisch, Leib, Haut’ (Mikl Pal 576; WWb IV 257) ir lie. plutà ‘Kruste’, la. pluta ‘Haut, Fleisch’ (LEW 635).
Šaltinis:
Schall 1966, 26–27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas