Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plyta
Straipsnelis:
Kai kuriose ide. k. žodžiai, žym. sąv. „plyta“, siejami su sąv. „nuolauža“, „akmens gabalas“, „plokščias daiktas“, kitose kalbose šios reikšmės žodis siejamas su v. „degti, deginti“ ir atspindi plytų gaminimo būdą. Lie. plyta < le. plyta „plokščias akmens gabalas“= ukr. plyta „t. p.“, gimin. s. sl. plinŭ, plita „plyta“ < gr. πλίνθος, kuris galbūt ne ide. kilmės (kaip ir daugelis kitų žodžių su νθ, tačiau gali būti ir ide., gimin. s. ang. flint; s. v. a. flins „uola, kas nors labai kieto; titnagas; flint“, visi kilę < ide *(s)plei-, matomos da. splitte, ang. split, v. v. a. splīzen „skilti“.
Šaltinis:
Buck 1949, 603

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas