Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pošnė
Reikšmė:
užsėta vieta (засеянное место)
Straipsnelis:
Sl. *paxati ‘arti’ mėginta sieti su lie. pošnė ‘užsėta vieta (засеянное место)’ (miklosich 1886: 230), kuris kitais duomenimis gali būti laikomas ir skoliniu iš baltarusių kalbos (Fraenkel 1955–1965: 641).
Šaltinis:
Куркина 2009, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas