Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
póžiūris
Straipsnelis:
[Recenzuojami A. Salio raštai. Kalbama, kad į 1-ąjį tomą įtraukti] skyriai ‘Žodyno ir terminologijos straipsniai’ ir ‘Trumpi patarimai’ (įdėtas ir ‘Kalbos patarėjas’ […]). Čia pateikta ir dauguma jo [A. Salio] sukurtų vykusių naujadarų (… póžiūris …).
Šaltinis:
Savukynas, Vitkauskas 1987, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas