Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pólymas
Straipsnelis:
Aptikti pamatinį li. pólymas ‘pelkė, raistas, žemapelkė’ žodį padeda etimol. atitikmuo: la pàlums (pãlums) ‘iš aplinkos išsiskirianti juosta, atvira vieta (kur auga javai, žolė)’, kuris siejasi su la. pãls (pàls) ‘blyškus, nublankęs’ (dėl etimol. spalvų ir pelkėtų vietų pavadinimų ryšio plg. lie. balas, bala ‘baltas’: lie. balà ‘pelkė’, la. bala ‘klampa, pelkė’) [110]. Su lie. pól-, la. pāls, rodos galėtume gretinti pr. poalis ‘karvelis’ (semasilogiškai plg. lie. balañdis, la. bal-uõdis ‘karvelis’: lie. bãlas ‘baltas’). Šiuo atveju įdomūs lo. palumbēs, gr. πέλεια ‘laukinis karvelis’ šalia lo. pallidus ‘pablyškęs’ ir gr. πελιός ‘mėlynas’ (Walde-Hofmann II 239; Frisk II 496–8; Pokorny I 804). Lo., gr. ir lie. žodžiai, matyt, yra tos pačios šaknies. Bl. žodis turi pailgintą šaknies laipsnį.
Šaltinis:
Каралюнас 1979 (1981), 110–111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas