Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pominis
Straipsnelis:
[Nagrinėjami augalų ir grybų pavadinimai su lie. priešdėliu pa-, po- (la. pa-)]. Veiksmažodinės kilmės pavadinimai: lie. pominis ‘Festuca spp.’, pamienis ‘Dactylis glomerata’ : mìnti ‘stampfen, pressen, treten’.
Šaltinis:
Gliwa 2009, 83
Antraštė:
pominis
Reikšmė:
Festuca spp.
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami eraičino pavadinimai baltų ir lotynų kalbose.] Lie. pominis ‘Festuca spp.’ ir pamienis ‘Dactylis glomerata’ laikytini vieno pavadinimo formomis, susijusiomis su veiksmažodžiu ‘minti’: lie. mìnti ‘stampfen, pressen, treten’, būt. l. mýnė, la. mĩt ‘t. p.’, dar plg. linamynis ‘Flachsbrechen’, mýnė ‘Morast, Schwingrasen’, pamyna, pamina ‘Holzteil, das die Füsse einer Bank verbindet, Schemel, Stufe; Trift, vom Vieh zertrampelte Stelle’, iteratyvą mynioti ‘trampeln, beständig treten’. Šie augalai daugiausia auga ten, kur trypia galvijai. Autoriai taip pat duoda naują leksemos lie. priemen (prėmen, prymen, priemẽnė, priemenà, prieminià etc.) ‘Teil des Hauses am Eingang; Vorzimmer, Windfang’ etimologiją. -menė taip pat yra ide. *menH- ‘minti’ refleksas. Tai vieta, kur visi vaikšto ir mina.
Šaltinis:
Gliwa, Stukonis 2008, 61–72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas