Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
poniabùdė
Straipsnelis:
Pannean E. 228 ‘Μοοsbruch’: lie. poniabùdė (toks drėgnose vietose augantis grybas) Būgos KSn. 59 la. pan̡a, pane [270], penava, go. fani ‘purvas’, s. v. ž. feni ‘purvas’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb, II 5t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 270–271

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas