Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
põselėti
Straipsnelis:
Vartojamas pósėti/posė́ti reikšme; plg. tarmėse vartojamus variantus: iš-põselėti (= panev. išpuõsatot᾽, išpuõsetėt᾽), -tėju, -tėjau ‘(pa)maitinti (rūpestingai prižiūrint)’, póselėti ‘lepinti’ Pušalotas, põselėti ‘lepinti’ Žilinai. [283] Vadinasi, su šia veiksmažodžių grupe susijęs literatūrinėje kalboje plačiai vartojamas púoselėti ‘rūpestingai auginti, lepinti’ [284].
Šaltinis:
Каралюнас 1972, 284

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas