Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
poss
Straipsnelis:
XIX a. S. Daukantas vartojo: „žaltius … gaspadorius su vissù szeiminù su didę laimę stoięs poss“; “daug žmoniû dar iki szio łaika žaltius poss“ VoL, 192.
Šaltinis:
Каралюнас 1972, 283

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas