Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
póvas
Straipsnelis:
Pr. powis ‘povas’, lie. póvas, la. pāvs ‘t.p’ yra skoliniai sąlygoti kultūros istorijos. Jie pasiskolinti arba iš le. paw ‘t.p’, arba (kaip ir le. žodis) iš v. v. ž. pāwe, kuris savo ruožtu yra skolinys iš lo. pāvō ‘t.p’.
Šaltinis:
Euler 1985b, 21
Antraštė:
póvas
Straipsnelis:
Powis E. 773 ‘povas’ - kaip ir lie. póvas iš le. paw arba v. v. ž. pawe.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 288

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas