Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pra-bìlti
Reikšmė:
imti šnekėti, sušnekti
Straipsnelis:
Pragerm. BELL-A- 2 ‘loti, amsėti’ (germ. bell-a- intr. ‘loti, amsėti’ : s. v. a. [užfiksuota tik prezenso forma] pillit, v. v. a. bellen, s. ang. bellan ‘mauroti, mykti, baubti’) [101] etimologijos neturi, nors šią leksemą siūloma trejopai aiškinti. Manoma, kad germ. bell-a < *bhelə- (plg. Seebold, KZ 1966, LXXX, 273) < garsiažodinės šaknies bhl-ē- (plg. lo. flēre ‘verkti’, v. v. a. blæjen ‘mykti, bliauti’; la. bil̃lât ‘garsiai raudoti’, blêt ‘mykti, bliauti’). Galbūt čia skirtini taip pat bl. žodžiai, reiškiantys ‘kalbėti’ (be emocinio atspalvio), plg. lie. pra-bìlti ‘imti šnekėti, sušnekti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 101–102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas