Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prãdai, pradaĩ
Reikšmė:
‘miltai ar grūdai gyvulių ėdalui pagerinti; valgio viralo užkulas, uždaras, prametalas’
Straipsnelis:
Lie. prãdai, pradaĩ, taip pat prãdasprad-úotipra-dúo-ti ‘uždaryti patiekalą, valgį; užkulti užkulu’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 254
Antraštė:
prãdai, pradaĩ
Reikšmė:
zaprawa z mąki lub ziarna do jadła świńskiego; tłuszcz lub mleko dodawane do potraw, omasta, okrasa
Straipsnelis:
[Minimi lietuvių kalbos denominaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių perintegracijos procesais.] Lie. prãdai, pradaĩ, taip pat dabar tik prãdas ʻzaprawa z mąki lub ziarna do jadła świńskiego; tłuszcz lub mleko dodawane do potraw, omasta, okrasaʼ daryba yra prad + asprãd-arasprãdar-as, atsiradęs iš pra-dar-ýti ʻzaprawić jadło, omaścić, okrasićʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas