Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pradantis
Straipsnelis:
[Rec.: Eckert R., Die Nominalstämme auf -i im Baltishen ... 1983] Μums rodos, nelabai patikima remtis faktais, užfiksuotais vien LKŽ kartotekoje, bet į patį žodyną neįtrauktais: [...] pradantis, -tes (p. 34) [...]: visi jie [...] gali būti inovacijos.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas