Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prãkaitas
Reikšmė:
Schweiß
Straipsnelis:
žr. kaisti
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 76
Antraštė:
prãkaitas
Straipsnelis:
Pr. prakāisnan (acc.) 6531 ‘prakaitas’: enkaitītai, lie. prãkaitas, kaisti ‘heiss sein; schwitzen’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 288
Antraštė:
prakaitas
Straipsnelis:
Daugelis žodžių, žyminčių sąv. prakaitas, yra paveldėti iš ide. prokalbės, pvz.: lo. sūdor, s. ang. swāt, la. sviedri, s. i. sveda-, arm. k῾ ir t.t. < ide. *sweid-. Kiti žodžiai, šiai sąvokai žymėti, kaip taisyklėsiejami su sąvoka karštis. Lie. prakaitas: kaisti, la. kaist ir t.t. gimin. s. v. a. heiz ‘štas’, s. isl. heitr ‘t.p.’, s. ang. hāt ‘t.p.’. Plg.: s. sl. potǔ < *poktǔ: s. sl. pek̆ ‘karštis’, pešti, peką ‘kepti’ ir t.t.
Šaltinis:
Buck 1949, 264

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas