Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prapúolu
Reikšmė:
verderbe
Straipsnelis:
Prapolis E. 747 ‘Wiedehopf, lukutis, dudutis (paukštis Upupa epops L.)’ - (anot Pauli KSB VII 225) turbūt sietinas su lie. prapúolu, žr. FBR XI 182.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 289

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas