Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prasiskė̃sti
Reikšmė:
раздвинуться, раздвигаться, раскрыться
Straipsnelis:
[Aptariamos baltiškos, daugiausia lietuviškos, kilmės leksemos, vartojamos Bobrovnikuose (Baltarusija).] Su lie. prasiskė̃sti ʻраздвинуться, раздвигаться, раскрытьсяʼ yra siejamas brus. pras'és'c' ʻрасстояние от бедра до навоя на полотне в ткацком станкеʼ, ʻкусок полотна, вытканный на этом расстоянииʼ, taip pat antrine reikšme ʻмера полотна при его выработкеʼ. Taip pat leksema pras'és'c' yra paliudyta keliuose Polesės punktuose ir iki šiol nebuvo įtraukta į baltarusiškų baltizmų sąrašą. Šiaurės rytų Mozūrijos forma przysieść tik paliudija šią hipotezę. Šiai etimologijai pritaria J. Laučiūtė, o W. Smoczynskis mato problemą dėl -k- trūkumo.
Šaltinis:
Смулкова 1980 (1981), 208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas