Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
praskliautỹs
Reikšmė:
kurio siauras pasturgalis
Straipsnelis:
žr. skliausčias
Šaltinis:
Urbutis 1996a, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas