Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prãstas
Straipsnelis:
Lie. prastas tikru baltišku žodžiu pripažino K. Būga (RR II, 110–111) ir V. Kiparskis. Slavų žodžių (r. простой ir kt.) paprastai paaiškinima baltų klabų duomenimis (Fasmeris, 3, 380). plg. lie. ap-stas ir ap-stùs, ãt-stas, *nuõ-stas ‘nutolęs’, plg. la. nuô-stan ‘į šalį’ [94] ir lie. nuõ-stais ‘be naudos’. Čia reikia pridėti ir pa-stas ‘paskutinis’. Lie. prãstas įeina į tą pačią darybinę eilę (priešdėlis ir veiksmažodžio kamienas *stā-/ *sto- ‘stovėti’) [95].
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)a, 94–95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas