Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pràsti
Straipsnelis:
[Čia pateikiamas ne ištisinis senųjų germ.–bl. leksikos izoglosų sąrašas, todėl jis gali būti žymiai papildytas:] 31. Šaknį *pret-, prot- ‘supratimas; suvokimas’ pažįsta visos š. europos kalbos (plg. vid. air. rāthaigid ‘pastebi’, toch. A pratim, B pratiṃ ‘sprendimas’, galbūt ir lo. interpres, gen. interpretis ‘tarpininkas’). Pastaroji šaknis germ. ir bl. kalbose kinta savitai ir iš jos, palyginus gana vėlai, atsiranda žodžių, įvardijančių apskritai protinę, intelektinę veiklą. plg. go. fraþjan (preter. frōþ) ‘suprasti’, fraþ ‘prasmė; protas’, fraþi ‘t.p.’, s. v. a. frad ‘veiklus; apsukrus, sumanus’, fruot ‘protingas; nuovokus, supratingas’; s. isl. frōðr, s. saks., s. ang. frōd ‘t.p.’; čia gal priskirtina s. v. a. antfrist ‘riškinimas; komentavimas’. Bl. kalbose auksčiau minėta šaknimi remiasi šie žodžiai: prantù, pràsti ‘įgyti įpratimą, gusti, pinkti’, supràsti ‘verstehen, begreifen’ prõtas ‘žmogaus sugebėjimas mąstyti; Verstand, Geist’, la. prùotu, prast ‘suprasti, suvokti; pastebėti’, pràts ‘prasmė; protas; nuomonė’, pr. prātin acc. ‘patarimas’, issprestun ‘suvokti, suprasti’, ispresnan acc. ‘protas’, issprettīngi adverb. ‘būtent’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 82
Antraštė:
supràsti
Straipsnelis:
Etimologinis balsis a prūsų kalbos katekizmuose dažnai rašomas e, pvz., šalia priebalsio r: […] pr. issprestun, plg. lie. supràsti.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas