Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
praũsti
Reikšmė:
‘(veidą) mazgoti’
Straipsnelis:
Pr. prusnas (gen.) 67, 5 ‘veido’ [ir kt.]: lie. prusnà ‘snukis, nasrai, storos galvijo snukio lūpos’ bei (taip Leskynas Abl. 305) praũsti, la. prauskât ‘prunkšti, pratrūkti juokais’, r. прыскать, šv. frusa ‘purkšti, taškytis’, s. i. pruṣ̌ṇōti ‘(jis) purškia, taško’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 28.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 292
Antraštė:
praũsti
Reikšmė:
‘mazgoti(s), pláuti(s), trinti(s), skalbti(s)’
Straipsnelis:
Grynai br. šnektų įtakos dėka [Lazūnų, Rodūnios, Ramaškonių, Apro] šnektose vartojamas apibendrinantis br. мыць vertinys praũsti(s) vietoje iš čia išstumtų lie. įprastų mazgóti(s), pláuti(s), triñkti(s), skal̃bti(s) veiksmažodžių [...].
Šaltinis:
Grinaveckienė 1997, 188
Antraštė:
praũsti
Straipsnelis:
Lie. praũsti (praũsė) ‘(das Gesicht) waschen’, la. praũstiês ‘dicker, gröβer werden’ (plg. r. прыскать ‘spritzen’) : s. isl. frýsa ‘schnauben’, s. i. pruṣnóti ‘spritzt’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 124

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas