Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
praverėti
Reikšmė:
Būti naudingu, dienlich oder nützlich sein
Straipsnelis:
Pr. prewerīsnan (acc.) 37,₁₂‘poreikis, Notdurft’. Trautmanas Apr. Spr. laiko, kad pre- čia yra iš prei- (apie tai FBR XII 169), ir šį žodį sieja su lie. privartus ‘reikalingas, nötig’, prievarta ‘zwang’ ir kt., bet, rodos, patikimesnis yra Becenbergerio KZ XLIV 306 požiūris, kad pre- yra kilęs iš nekirčiuoto pra- ir šis pr. žodis giminiškas su lie. praverėti bei praverùs ‘tinkamas, idoneus’, jeigu neteisus Būga Aist. Stud. 120, kuris pr. žodį sieja su lie. privalýti ‘bedürfen’ < *privarýti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 291

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas