Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
preñčius
Straipsnelis:
žr. frenčius
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas