Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prie
Reikšmė:
pie; blakus; tuvu
Straipsnelis:
Vok. frei ‘brīvs’ (tos pačios reikšmės ir kitose germanų kalbose, pvz., go. freis ‘frei’) ir ru. при ‘pie; blakus; tuvu’ (t. p. kitose slavų kalbose) koreliuoja fonetiškai, o šių leksemų pamatas yra ide. šaknis *prāi-, *prēi-, *prī-. Rusų, slavų leksema yra giminiška baltų leksemoms, be to, su jomis labiausiai susijusi ir gramatinės reikšmės atžvilgiu, plg. prielinksnius la. pie < *prie, lie. prie, pr. prei. Bendroji bl. ir sl. forma yra *prēi, prasl. *pri, ryt. bl. – *prie.
Šaltinis:
Koškins 2002, 28
Antraštė:
priẽ
Straipsnelis:
[Aiškinant baltų ir slavų leksikos skirtumus aptariamos baltų-slavų-iranėnų kalbų paralelės, kad būtų atkurta substratinė (prabaltiška pagal kilmę) praslavų leksika.] Su lie. priẽ, taip pat plg. pr. prei, la. prie-, gretintina sl. при ʻкʼ, kurio reikšmė išliko bulgarų ir makedonų kalbose (taip pat yra ir prasl. do ʻкʼ, kurio atitikmuo baltų kalbose lie. da-, la. da- yra laikoma slavų kilmės). Absoliutusis sinonimas sl. prasl. pri yra prasl. ʻkʼ, kuris neturi baltiškojo atitikmens. Taigi prasl. priklauso iranietiškajam sluoksniui, o prasl. pri – baltiškajam.
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 22—23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas