Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
priešais
Reikšmė:
priekšā, pretī
Straipsnelis:
Straipsnyje demonstruojamos istorinio lyginamojo metodo taikymo galimybės baltų ir slavų kontaktams tirti: nagrinėjami prieveiksmiai la. priekšā ir pretī/m/ bei sl. (в)переди ir напротив, kilę iš ide. šaknies *per-. Iš jos la. kalboje išsirutuliojo paralelinės formos *preitia ir *preti. Lie. kalboje iš bl. prokalbės atsirado prieveiksmis priešais ‘priekšā, pretī’, iš kurio vėliau radosi prielinksnis ir priešdėlis prieš-.
Šaltinis:
Dimante 1999, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas