Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pri̇́ešas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti vadinamąją pirminę baltų kalbų leksiką,pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t.y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma visiškai sutampančiais su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t.y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbų raidoje.] Priešas. Lie. pri̇́ešas, pri̇́ešininkas ir pr. prēisiks, padaryti iš prielinksnio priẽš, plg. prēi ‘prieš’, vadinasi, kaip le. przeciwnik.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 232

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas