Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
priẽšininkas
Straipsnelis:
Pr. prēisiks 51, ₂₃ ‘priešas’ [ir kt.]: lie. priešininkas, pri̇́eš, la. pri̇̀ekš.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 291

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas