Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
priẽdas
Reikšmė:
to, co się dokłada, przydatek, dodatek, s. lie. przydatek, przyczynek…
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. priẽdas ʻto, co się dokłada, przydatek, dodatek, s. lie. przydatek, przyczynek…ʼ daryba yra prie + asprid-ė́tipri-dė́-ti ʻprzyłożyć, dołożyć, dodać, przydaćʼ. Iš neperintegruoto kamieno yra lie. príedė-lis ʻdodatek, przydatek, dokładkaʼ, príedė-liai ʻprzybory, Zubehörʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas