Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
priekrosnis
Straipsnelis:
[Rec.: Eckert R., Die Nominalstämme auf -i im Baltischen...1983]. Mums rodos, nelabai patikima remtis faktais, užfiksuotais vien LKŽ kartotekoje, bet į patį žodyną neįtrauktais: [...] priekrosnis, -ies (p. 196, paliudytas tik J. Paukštelio sakiniu „Pergalė“, 1959, I, 26) […] – visi jie [...] gali būti inovacijos.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas