Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prielinksnis
Reikšmė:
preposition
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalis terminų yra neologizmai: prielinksnis ‘preposition’.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas