Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prieras
Straipsnelis:
S. lie. prieras ‘procus, amator’ (Sirvydas, interpretuotinas kaip [prie.ras]) kyla iš *prìjeras (dar tiesiogiai paliudytas Daukšos Katekizme kaip pryieras, kurį reprezentuoja [pri.je.ras]), yra skolinys iš s. le. fryjerz. S. lie. prierka ‘amica, amasia, scortum, lupa’ (Sirvydas) yra skolinys iš s. le. fem. fryjerka. S. lie. priarka (Bretkūnas), interpretuotinas kaip [pri.jar.ka], yra darinys su priesaga -ka iš *pri.ja.ras, kuris yra skolinys iš s. le. varianto fryjarz.
Šaltinis:
Smoczyński 1998b, 189–193
Antraštė:
prieras
Straipsnelis:
[Aptariamas 1647 ir 1674 m. Ewangelie polskie y litewskie žodynas]. Slavizmas prieras yra kilęs iš lenkų germanizmo fryjer ‘svetimoteris, paleistuvis’, prieraunykas ‘kas prierauja, paleistuvis, svetimautojas’. Žodžiais prieras ir prieraunykas verčiamas ne tik lenkų k. fryjer(z), bet ir cudzołóżnik.
Šaltinis:
Lučinskienė 2005, 59–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas