Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
príestolis
Reikšmė:
człowiek przychylny, pomocny drugiemu
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių perintegracijos procesais.] Tačiau lie. príestolis ʻczłowiek przychylny, pomocny drugiemuʼ < pristóti ʻprzystać do kogo, stanąć po czyjejś stronieʼ. Dėl prie plg. príestat-as ʻprzybudówkaʼ ir pristatýti ʻdobudować, przystawićʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas