Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
príetelius
Straipsnelis:
S. lie. nẽprietelius ‘Feind’ < *nẽprijetelius < *nẽprijatelius yra skolinys iš br. néprijatelь ‘Feind’. S. lie. príetelius ‘Freund’ yra dekompozitas iš nẽprietelius (taip aiškinti geriau negu laikyti tiesioginiu skoliniu iš br. neprijátelь, kas nepaaiškintų príetelius kirčiavimo).
Šaltinis:
Smoczyński 1998b, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas