Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
priim̃ti
Straipsnelis:
Lie. im̃ti gali turėti ir reikšmę „vesti, ištekėti“, o šio veiksmažodžio priešdėliniai vediniai paim̃ti, priim̃ti yra vartojami siauresne reikšme. Būtent su lie. priim̃ti galima gretinti r. dial. (Smolenskas) при́мень „žentas, priimtas uošvio“, при́минь „priimtas žentas“, tačiau tokio baltų ir slavų žodžių sutapimo patikimai negalima laikyti archajišku, nes nėra paralelių su kitomis slavų kalbomis ar rusų tarmėmis, o Smolensko žemėse gyveno baltų tautos.
Šaltinis:
Эккерт 1967, 65–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas