Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
priklėtis
Straipsnelis:
[Rec.: Eckert R., Die Nominalstämme auf -i im Baltischen... 1983] Mums rodos, nelabai patikima remtis faktais, užfiksuotais vien LKŽ kartotekoje, bet į patį žodyną neįtrauktais: [...] priklėtis, -ies (p. 84) […] – visi jie […] gali būti inovacijos.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas