Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prisérgstėti
Reikšmė:
prisergėti, pasaugoti
Straipsnelis:
Keli esamojo laiko -sta- kamieno atematinėmis 3 a. formomis besiremiantys -ėti vediniai galėjo būti perdirbti – perskaidyti tarsi būtų i kamieno (apie panašius perdirbinius žr. Sabaliauskas 1957, 111; Otrębski 1965, 563; Zinkevičius 1966, 350; Kazlauskas 1968, 311), plg. prisérgstėti, -ėja ‘prisergėti, pasaugoti’ (Krkš): prisérgt-i (šalia variantų sérg-i, -ia, -ti, -sta, -ėja), prisérgėti, -ėjo.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas