Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prisieka
Reikšmė:
priesaika, iškilmingas pasižadėjimas; sutuoktinis, sutuoktinė
Straipsnelis:
Neabejotinai paliudytas liaudies etimologijos atvejis yra prisieka ‘sutuoktinis, sutuoktinė’ Al ir (pirmine reikšme) ‘priesaika, iškilmingas pasižadėjimas’ Bb². Tai pagal prisíekti, síekti sulietuvintas slavizmas prìsiega, prýsėga, priesėga, priesiega ‘priesaika, iškilmingas pasižadėjimas’. Įvairiai liaudies etimologija yra paveikus ir variantus priesieka ‘priesaika’, priesyka ‘t. p.’, prieseka ‘t. p.’.
Šaltinis:
Kabašinskaitė 1999, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas