Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pritrem̃ti
Straipsnelis:
Pr. ertreppa ‘peržengti’ Булажевский ТОДРЛ 14, 1958, 36 sieja r. притрепати. Manoma, kad при-треп- yra pirminis ir jį galima sieti su lie. pri-trem̃ti, pri-trỹpti. Toliau lyginama su balsį o turinčiais: притрoпа́ть, трoпа́ ir pan. Siejama ir su притрепетати ‘įbauginti’ bei lie. tṙ̀ptelėti ir kitais ide. žodžiais, turinčiais reikšmę ‘baimė’: lo. trepido ‘bijotis’, bet ir ‘drebėti’, ‘jaudintis’, ‘bruzdėti’ ir t. t. Įrodomos ir germ. fomos: v. v. ž. trappen ‘trypti’, v. v. a. treppe, trappe, s. ang. treppan (*trapjan) ‘žengti’ ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas