Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
privikėti
Reikšmė:
primušti
Straipsnelis:
Šiaurės vakarų Vidžemės šnektose sporadiškai registruotas skolinys viķēt ‘ziest, triept (ko biezā kārtā, lielākā daudzumā)’ galėtų būti semantiškai kontaminavęsis su fonetiškai panašia leksema veķêt, kuri įvairiomis reikšmėmis ‘sist, dauzīt; sviest; lieliem kumosiem ēst u.c.’ yra užfiksuota įvairių Latvijos valsčių šnektose ir apie kurios potencialią kilmę Endzelynas teigia: Erinnert an li. privikėti ‘primušti’.
Šaltinis:
Kagaine 1996, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas