Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
protáuti
Straipsnelis:
Jotvingių pratat ‘galvoti’, plg. lie. protáuti, la. pràtuôt, prãtêt, pr. acc. sg. prātin ‘nutarimą’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas