Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prùsti
Reikšmė:
gerai augti, tarpti; gautis, taisytis, stiprėti; eiti gudryn, šviestis, lavintis; darytis išdykusiam, dykti
Straipsnelis:
žr. prūsas
Šaltinis:
Karaliūnas 1977b, 372–373

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas