Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
puikùs
Straipsnelis:
E. Frenkelis (Fraenkel E., Lit. etym. Wrtb.) polemizuoja su A. Senu (Lg 14:149), Mikola (BB 21:119), Augstkalniu (StB 6:99), kurie tvirtina lie. puikas, puikùs ‘splendid,beautiful, proud’ esant skoliniu iš br. ar le. pycha ‘išdidumas, pasipūtimas’. Anot Frenkelio, paikas ‘dumm’, piktas ‘böse’, atsipéikėti, išsipáikinti ‘sich erholen, wieder zu sich kommen, zu Kräften kommen’ yra giminiški su lie. puikùs. E. Frenkelis sako: „Ich habe hierzu (i. e. Revue des études indoeuropéenes 1: 426 ff. and Erg.-H. zu KZ 14: 25 ff.) an die Nachbarschaft der Begriffe ‘dumm’ und ‘stolz’ erinnert…“ Cituojamuose darbuose pateiktas gretinimas man neatrodo įtikinamas. Nors K. Būgos siūlymas (Kalba ir senovė, 266), turint prieš akis paskiausius indoeuripietiškus darbus, lie. puikùs dvibalsį -ui- laikyti redukuotu ide. *-oi- laipsniu kažin ar minėtinas, tačiau Frenkelis privalėtų užsiminti apie tai savo žodyne.
Šaltinis:
Schmalstieg 1960, 132
Antraštė:
puikus
Straipsnelis:
Lie. puikus < s. lie. puyka ‘išdidumas, garbė’, šis < le. pycha, giminiškas č. pychati ‘būti išdidžiam’, s. sl. pachati ‘pūsti’ ir t. t. Arba giminiškas lie. piktas.
Šaltinis:
Buck 1949, 1148

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas