Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pukšlė
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Dėl ide. palatalizuotų fonemų antrinės palatalizacijos atsiranda tiktai liežuvio priešakinės afrikatos: *ghi̯ > ǰ; *gi̯ > č; ki̯ > čʿ. Ide. *phuki̯o- (> *pʿučʿem) > pʿčʿem ‘pučiu’ [plg. armėnų pʿukʿ ‘dvelkimas, paputimas, vėjo leidimas’ (*phuko-), persų pūk ‘dvelkimas, paputimas [58], kalvio dumtuvės’, lie. pukšlė ‘gumbas’] (ide. *ki̯ > armėnų čʿ).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 58–59
Antraštė:
pūkšlė̃
Reikšmė:
Hitzebläschen, Geschwulst
Straipsnelis:
Lie. pūkšlė̃ ‘Hitzebläschen, Geschwulst’ yra atsiradęs iš *pūkslė̃, t. y. formos su įterptiniu -k- greta formos pūslė̃ ‘Blase’ < *pūt-slė (plg. pučiù, pū̃sti; puntù, pùsti).
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas