Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
puklùs
Reikšmė:
putlus
Straipsnelis:
Priesagų *-lo- ir *-no- kaita akivaizdi tokiuose lietuviškuose vediniuose kaip puklùs ‘putlus’ Brž ir puknùs ‘įsišaknijęs, minkštas, purus’ Bsg; Sv; Lš Dbk; ‘standriai klampus Sb (LKŽ X 862, 863). Plg. pū̃kti ‘darytis pasišiaušusiam’ ir jo vedinius, kilusius iš išplėsto veiksmažodžio *peu- ‘pūsti’ (plg. Būga 1958, 300t.; Fraenkel LEW 664t.).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas