Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pulkas
Reikšmė:
minia
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: pulkas ‘minia’ iš s. r. пълкъ < germ. *fulkaz.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas