Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
puñdzis
Reikšmė:
ерш, pūgžlys, Acerina cernua
Straipsnelis:
žr. bindzinėti
Šaltinis:
Mažiulis 1981, 9–10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas