Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
puokštis
Reikšmė:
‘gėlių puokštė’
Straipsnelis:
Muilenbacho-Endzelyno žodyne (III 146) la. pâksts ‘ankštis’ esu gretinęs su lie. puokštis ar pokštė. Atrodo, kad la., lie. žodžių reikšmės gana skirtingos, ir lie. žodis dažniau fiksuojamas su uo (plg. puokštė Klaipėdiškių dainos. Surinko J. Pakalniškis. V., 1908, 71). Taigi lie. puokštė giminiška su lie. puošti, la. pùost.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas