Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
púoselėti
Straipsnelis:
púoselėti, puõselėti, púoseloti, púosaloti, puõsuloti kilę iš anksčiau egzistavusių pavadinimų *puosel-, *puosal-, *puosul- (plg. púoselėti: puoslys Lazdynų Pelėda, Raštai, V, 164). Vardas *puosel- ir kt. galėjo kilti iš pirminio vardo *puosas arba puosā (la. puõse) Senasis prabaltiškas vokalizmas išlaikytas veiksmažodyje pósa (lie. o iš prabaltų ā), o su šakniniu vokalizmu uo (*puosas, púoselėti, puõselėti, púoseloti, púosaloti ir puõsuloti) yra baltiški naujadarai.
Šaltinis:
Каралюнас 1972, 285

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas