Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(iš)pur̃ti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi yra tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas niekur kitur nėra. Veiksmažodžio sistemoje Trautmanas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] pūrtēi ‘pašiaušti’: lie. išpurstù, išpuraũ, išpur̃ti, pũrinu, pùrtau, papuõręs, la. pūrinât, purêt ‘schüteln (den Kopf)’ ir slavų: r. pýritь, pyritьsja, č. puřeti, puřiti se atitikimas apsiriboja šaknimi, kuri yra jau ide. kilmės, plg. norv. föyrast (ME 3, 449). Vadinasi, inovacijomis yra savita atskirų kalbų daryba ir ji neleidžia rekonstruoti bendro pamatinio baltų-slavų vedinio.
Šaltinis:
Safarewicz SJ, 252

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas