Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
purtyti
Straipsnelis:
Lie. purtyti, la. purēt, purināt giminiški lie. dial. iš-purti, r. pyrit ‘purenti’, galbūt ir č. puřeti, pouřiti se ‘pūstis, girtis, blow oneself up’, s.-kr. puriti ‘pūsti, dvelkti, blow’ ir t. t., šie giminiški č. pyř ‘žarijos’, gr. πῦρ ‘ugnis’ ir t. t. (?).
Šaltinis:
Buck 1949, 675–676

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas